Svenska bilmärken rycker upp sig

Det har ju blivit lite av en tradition här på bloggen att redovisa de amerikanska försäljningssiffrorna för våra ”svenska” bilmärken.

Glädjande nog så verkar förra månadens statistik visa en rejäl uppryckning för Saab vad gäller den rullande, icke säsongsjusterade, försäljningsstatistiken (cirka 170%). Dock ligger man ju långt back jämfört med samma månad förra året (-57%).

Även Volvo ökade förra månaden (cirka 90%), men ligger ändå långt under förra årets siffror för mars månad (-31%).

auto2

auto1

Se EconomPic samt Autoblog

Annonser

Venezuela landar hårt

Den globala lågkonjunkturen, av Venezuelas president Chávez betecknad som ”kapitalismens kris”, drabbar konstigt nog även det socialistiska Venezuela.

Chávez talar därför om en modest korrigering av budgeten, men the Economist tittar närmare på siffrorna och ser något helt annat.

Jämför man de reella utgifterna från förra året och det som är budgeterat för i år så sänks de med hela 18 %. Räknar man även in den skenande inflationen (31.9 % 2008) så minskas utgifterna med mer än en tredjedel.

Detta möts upp av höjd (!) moms, från 9 till 12 %. Men enligt Economists beräkningar fattas ändå 10 miljarder dollar i intäkter som man antar istället kommer att lånas upp. Eftersom man troligen kommer att ha svårt att låna pengarna på den internationella kreditmarknaden så kommer antagligen statens interna lånegrad hamna på ungefär 180 %.

Lägg därtill att valutans officiella växelkurs ligger 60 % över marknadspriset. Men ingen devalvering planeras.

Sedan verkar det som att man tömt sin ”utvecklingsfond” samt riksbankens reserv. En annan pikant detalj är att Chávez tidigare valde att lägga ner statens stabilitetsfond. Något som annars kunde ha gett cirka 100 miljarder dollar att använda nu i kirsen.

Visst lär det bli tufft här i Sverige med. Men vi har i alla fall sunda statsfinanser och kommer därmed att stå starka när krisen är över.

Lyssnar man på socialdemokraterna så verkar de vilja att Sverige slår in på samma väg som Chávez.

Den korporativa finanskrisen

46218stripprint

Matt Taibbi har i senaste numret av Roling Stone skrivit en tragikomiskt rolig artikel, The Big Takeover, där han redogör för den senaste utvecklingen i det amerikanska bank och finansmoraset.

I artikeln blir det tydligt hur lite krisen beror på, som vissa påstår, den fria marknaden. Istället visar han på hur situationen uppkommit på grund av symbiosen mellan finansmarknadens storföretag, myndigheterna och politiker.

Det är det korporativa statsfinansiella komplexet som lagt grunden till bankernas och finansföretagens excesser. Allt har skett med politikernas goda minne och hjälp. Så mycket för en fri marknad, alltså.

Se även artikeln, The Dirty Dozen, där krisens aktörer listas.

Företagandets U-land: Sverige

guteland

Inför mikrolån till småföretagande

SSU:s Jytte Guteland kommer med socialdemokratisk tillväxtpolitik. Och här trodde man att banker eller för den delen ALMI ej fanns förgäves. Eller är Sverige kanske på väg att bli en del av tredje-världen? Är det så socialdemokraterna ser på framtiden för svenska företagare: som barfota-entreprenörer?

Krisen i makro-diagram

bear-markets

Det finns ju två skolor inom aktieanalys: den akademiskt uppbackade fundamentala analysen och den betydligt mer vildvuxna chartist-skolan.

Det är en förvånansvärt infekterad debatt emellan de två skolorna, i grunden bygger det på vilken grundsyn man har på marknaden: är den på kort sikt ineffektiv men på lång sikt effektiv, eller är den alltid effektiv?

Hur man än ser på saken så kan trots allt diagram (charts) som pekar ut långsiktiga trender säga en hel del. Som till exempel om vi befinner oss i en uppåtgående (bull) eller nedåtgående (bear) marknad.

Nu kommer det väl inte som någon överaskning att vi för närvarande befinner oss i en nedåtgående marknad, men hur förhåller den sig till tidigare sådana? Det har man tagit fasta på hos dshort.com, som gjort ovanstående diagram. Klicka på bilden för att få en uppdaterad version.

Den korporativa bonusen

Bonusdebatten kring AMF visar att Sverige har ett strukturellt administrativt problem. Det följer av den i grunden korporativa idé som vårt samhällsbygge vilar på och som gett oss ett gigantiskt underskott på kompetens och ansvarskännande.

Bäst skrivet hitintills om det stora bonusdebaclet i AMF: Tomas LinnalaE24.se.

Bonusar inte det stora problemet

Swedish banks have issued loans equivalent to roughly 20 percent of Sweden’s gross domestic product to the Baltic countries, an amount that only a few years ago looked like a wise bet.

Now, according to Danske Bank, the loans could cost Sweden a total of 2 percent to 6 percent of its G.D.P. over several years, depending on how many Baltic borrowers default during the recessions ravaging the region.

Carter Dougherty i New York Times, via Sofia Nerbrand i SvD.