Kompetens och skicklighet inget för facket

Förhandlingarna inför ett nytt ”Saltsjöbadsavtal” har brutit samman. Detta eftersom de fackliga kartellerna inte kommit överens med företagens karteller angående begränsade konfliktregler samt turordningsregler i LAS.

Det är synd att facket inte tar ansvar för de förändrade förutsättningarna för den svenska arbetsmarknaden utan istället benhårt håller fast vid ett föråldrat system.

Fortfarande är den vanliga tolkningen av relationerna på arbetsmarknaden att det handlar om en konflikt mellan ”arbete och kapital”. Men detta är snarare ett uttryck för socialistisk dogmatik än en verklighetsnära analys.

Arbetstagare och kapitalinvesterare i form av fack och företagare är på det stora hela mycket överens om att relationerna på arbetsmarknaden skall skötas genom förhandlingar mellan deras egna respektive karteller. Den grundläggande konflikten står istället mellan de som är anslutna till någon av kartellerna och de som inte är det. Men nog om detta. Det som är aktuellt är de sammanbrutna förhandlingarna, och detta rör en betydligt mer ytligare konfliktyta.

Arbetsgivarna kan i denna fråga betecknas som förnyare, fackföreningarna som konservativ kraft.

Omvärldsförändringar har nämligen gjort det väldigt tydligt för svenska företag att deras livsvillkor ser helt olika ut idag än då det första Saltsjöbadsavtalet tecknades. Regelsystemet för den svenska arbetsmarknaden är därmed påväg mot kollaps och måste reformeras. Alternativet till förändring är inte business-as-usuall, nej, alternativet är kaos.

Hård internationell konkurrens har gjort att verkningarna av dels punktstrejker, men även strejker i stort har ökat enormt. Samtidigt har ett traditionellt konfliktvapen som lockout helt tappat sin mening. Detta har gjort att fackens makt ytterligare har ökat.

Redan tidigare var ju den historiska balansen mellan arbetsmarknadens partner förskjuten till fackens fördel. Genom den massiva särlagstiftning som infördes på 1970-talet fick facken ett enormt maktövertag. Tack vare politiskt instiftade lagar och regler som MBL, LAS, AML osv. fick facket staten på sin sida. I och med det slog man sönder ”den svenska modellen” om att reglerna på arbetsmarknaden är upp till dess parter.

Om Sverige någonsin skall lyckas skapa en attraktiv arbetsmarknad måste balansen mellan fack och arbetsgivare normaliseras. Begränsade konfliktregler och uppmjukade turordningsregler, där även sådant som kompetens och skicklighet vägs in, är nödvändigt för en framtida sund förhandlingsplattform. Förhoppningsvis skulle det leda till en arbetsmarknad med anpassnings- och utvecklingsförmåga, en förutsättning för jobb, trygghet och konkurrenskraft.

AB, SvD, DN1, DN2

Annonser

9 svar

 1. Vem är det synd för?

 2. Det är synd för alla dem som inom Sveriges gränser vill uppnå välstånd genom arbete.

 3. Arbetsgivaren har en skyldighet att kompetensutveckla sin personal. Om företagsledningen sköter sitt jobb kommer det inte finnas ett behov av att göra sig av med personal som har fel kompetens. Det är företaget som ansvarar för det.
  Att påstå att facket har för mycket makt är strunt. Som fackligt förtroendevald representerar jag medlemmarna, alltså de anställd på förtaget. Det igger i deras intresse att företaget går bra. Som påläst förtroendevald vet jag att MBL är en tandlös lag där arbetsgivaren måste tuta inna de kör över facket och medabetarna. Det är företaget som har makten och en del sköter det bra men tyvärr gör en del det inte. kraven är orimliga för alla våra medlemmar. Du kan vägras kompetensutveckling och sen sparkas för att du inte har kompetens. Kom igen nu! Är det rimligt?

 4. Först säger du att kompetensutveckling är en skyldighet för arbetsgivaren. Sen säger du att man kan vägras kompetensutveckling och sparkas på grund av att man saknar kompetens. Hur skall du ha det?

  Ett (delvis) hypotetiskt exempel: Gunilla 55 år har haft samma arbetsuppgifter inom ett företag sedan hon gick ut gymnasiet, praktisk linje. En teknisk omställning från enkelt manuellt arbete till komplicerat datorarbete sker inom branschen. Gunilla, som ej vet vad ett mejl är för något, skall helt plötsligt sköta samma arbetsuppgifter som en civilingenjör i datavetenskap med specialistutbildning i avancerat programmeringsspråk. Gunilla erbjuds kompetensutveckling men kan ej tillgodogöra sig den. Hon omplaceras till att sortera gem, men trivs inte med det utan blir deprimerad och sjukskriven. Vem vinner på detta? Gunilla? Företaget? Ingen, skulle jag vilja påstå.

  Jo, facket har för mycket makt sett utifrån ett makroperspektiv. Det är inte rimligt att en förening kan lamslå en hel samhällssektor och orsaka enorma kostnader bara för att de vill pressa motståndaren i en förhandling.

  Lokalt och till viss del branschvis kan fackföreningar vara en nyttig motpart, men här handlar det ju om generell lagstiftning och regler.

 5. Ja vad ska jag svara. Jag nådde inte riktigt fram till dig.

  Vad jag menar är att om Svenskt näringsliv får som de vill och kompetens går före anställningsår, alltså att LAS avskaffas så blir det fritt för oseriösa företagare att göra som de vill.

  De kan hävda att personer inte går att kompetensutveckla, som du skriver, när det i själva verket är så att arbetsgivaren har en skyldighet att kontiunueligt bedriva kompetensutveckling för alla medarbetare. Här pratar vi lånsiktiva planer och kortsiktiga. Den debatt som pågår nu runt kompetens visar hur dåliga dagens företagsledningar är på att ta hand om sin personal.

  Ingen person borde med våra lagar och kollektivavtal kunna hamna i det läget att företaget inte har någon nytta av dem.

 6. Du vill alltså ha garanterad livstidsanställning för alla anställda, oavsett strukturomvandlingar, teknisk utveckling och förändrade konkurrensförhållanden? Det faller på sin egen orimlighet. Inga krav skall alltså ställas på kompetens eller skicklighet? Du anar väl vilka trösklar det skapar för arbetsmarknaden.

  I min värld så är relationen mellan företag och anställd en frivillig överenskommelse på en fri marknad. Var och en har ett ansvar att ta vara på sin egen position, det kan man inte lasta över på vare sig stat, fack eller företag.

  Det samhälle du verkar vilja ha är en partsinlaga som inte tar hänsyn till helheten, det bygger på ett konfliktperspektiv där allt kan lastas på den ena parten och inget ansvar skall falla på den andre.

 7. Att oseriösa företag skulle ”göra som de vill” är inte ett problem. I ett fritt samhälle så får alla ”göra som de vill”. LAS är ju bara ett sätt att flytta över makt på facket så att varken den anställde eller företaget kan ”göra som de vill”.

  Som icke-facklig medlem var det aldrig ett problem för mig att komma överens med min dåvarande arbetsgivare när jag var anställd. Hade denne varit oseriös hade jag liksom inte velat jobba kvar där. Det stora problemet för mig var facket, som hela tiden försökte försvåra min position och till sist gjorde det omöjligt för mig att vara kvar. I mina ögon var det facket som var oseriöst, men något säger mig att den problemställningen aldrig har förfäktat dig…

 8. Det är synd att din upplevda dåliga erfarenhet av fackligt arbete färgar din syn på vad det handlar om. I mitt arbete som förtroendevald jobbar jag inte för att försvåra för någon utan för att underlätta och försvara de rättigheter som en person har i ett rättssamhälle.

  Den mentalitet som finns nu och som du tycks stå för är att alla får klara sig själv bäst dom kan. Det fungerar för dom som är starka men vad händer när också du hamnar på undantag? Skulle inte du vilja ha någon som stöttar dig då?

  Vi är på helt olika plan du och jag och vet du inte någonstans i världen eller samhället kan en person göra som dom vill utan hänsyn till andra eller till de regler som vi alla behöver för att vara en del av samhället.

  Alla regler och lagar är inte bra men samhället och arbteslivet skulle inte fungera utan struktur. Då pratar vi om en förvriden utopi som de gånger det har provats inte fungerat.

  Jag tror det här blir mitt sista inlägg i debatten med dig. Jag omger mer hellre med saker som gör mig glad och positiv. Jag beklagar att din erfarenhet av fackligt arbete bidragit till din negativa syn. Jag upplever att det som jag och mina fackliga kollegor gör på företaget där vi jobbar uppskattas av både våra medlemmar och av företagsledningen.

 9. Det är inte min upplevelse som färgar min syn på facket. Min syn på facket är ideologisk, men jag valde att illustrera en poäng genom att ta ett exempel på något jag upplevt.

  Jag förespråkar inte stukturlöshet eller anarki. Jag menar bara att förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare är upp till dem sinsemellan att lösa. För det behövs inte en fackförening eller arbetsgivarorganisation eller staten.

  Jag påstår inte att folk skall klara sig själva, det är inte den attityden jag har. Vad jag är emot är uppfattningen om att facket skulle stå för någon slags hjälp av Moder Teresa-typ, när de i själva verket förstör mycket utav flexibilitet, utvecklingskraft och annat på arbetsmarknaden. Själv har jag folk runt ikring mig som stöttar mig då jag är svag. Detta har jag fått genom att själv stötta folk när de varit svaga. Det är liksom grunden i mänsklig vänskap.

  Sen säger jag inte att fackföreningar inte kan vara bra eller fylla en funktion. De kan vara ett bra bollplank för en företagsledning och fungera som förmedlare av arbetstagarnas åsikter. I ekonomisk mening så sänker de ett företags transaktionskostnader då det gäller relation till arbetstagarna.

  Men sen är det den socialistiska undertonen i mycket facklig verksamhet jag stör mig på. Särskilt så som det ser ut i Sverige idag där såväl fack som arbetsgivare nästan är lika mäktiga som myndigheter. Det är ett system som förhindrar mycket bra.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: