Lobbyister för planekonomi, du stödjer dem

Då jag var på Almedalsveckan i somras fick jag syn på några som kallade sig för jagvillhabostad.nu. Jag frågade om de hade några bostäder att dela ut eftersom ”jagvillha” det. Det hade dom inte, men jag blev lite nyfiken på organisationen i alla fall.

Sen såg jag en artikel i Metro om deras nya ‘chef’ och bestämmde mig då för att ta reda på mer.

Det visar sig att jagvillhabostad.nu är Hyresgästföreningens unga kadergrupp, initierad 2001 av Hyresgästföreningen i Storstockholm.

Hyresgästföreningen är ju en av de mest reaktionära krafter vi har i det här landet eftersom de vill bibehålla de totalt misslyckade planekonomiska inslagen på hyresmarknaden. Det vill säga behålla ”Allmännyttan” (politiskt ägda bostäder utan vinstmotiv) samt hyresreglering (politiskt bestämda hyror).

Förutom Hyresgästföreningen, som man tycks dela politisk plattform med, får man ekonomiskt stöd av skattebetalarna (genom Ungdomsstyrelsen, Boverket samt Konsumentverket).

Detta går att läsa om på deras egen hemsida, men Timbro har även givit ut en mycket bra rapport 2005 om Hyresgästföreningen i sin helhet, där jagvillhabostad.nu också behandlas. Rapporten heter Det röda hyresimperiet, och kan laddas ner härifrån.

Visst är Sverige fantastiskt, där man genom att betala skatt får (oavsett egen vilja eller åsikt) stödja lobbygrupper som förespråkar planekonomi!

Annonser

15 svar

 1. Timbros rapport är ett praktexempel på dålig research. Redan efter någar rader finns frapperande faktafel och så fortsätter det sida för sida. Men du tycker den är bra. Hur kom du fram till den slustatsen?

  Titeln på rapporten är dock slagkraftig.

 2. Du påstår att det finns faktafel, kan du ge något exempel?

  Anledningen till att jag tycker den är bra beror inte på faktauppgifterna i sig utan slutsatserna ifrån den kritik som bygger på ideologiska argument, det vill säga att det är en mycket politiserad organisation (främst genom ställningstagandet för hyresregleringar) och därmed inte kan sägas företräda intresset för hyrestagare, vilket de ju förfäktar att de gör.

  Dess främsta uppgift är inte att bevaka Sveriges hyresgästers intresse, utan att driva en politisk idé om att ett sådant intresse existerar, och att det bäst uttrycks i en politisk idé om regleringar…

  …som det står i rapporten. Har svårt att se hur några eventuella fel angående enstaka faktauppgifter skulle falsifiera detta.

 3. Okej, men hur kommer du/rapporten till slutsatsen, som man får anse är utomordentligt uppseendeväckande, att Hyresgästföreningen inte driver hyersgästernas intresse utan bara är fixerad av en politisk idé om regerling?

 4. Någar av felaktigheterna:
  1. Forsberg påstår att hyrorna är desamma i förort och innerstad och på landsbygd och i storstad. En enkel koll på hyresstatistiken hade visat att det inte är sant.
  2. Forsberg påstår att alla hyresgäster tvingas betala hyressättningsavgiften. En enkel uträkning hade visat att cirka 15 procent av hyresgästerna inte betalar någon hyressättningsavgift.
  3. Forsberg påstår att Hyresgästföreningen har förhandlingsmonopol. Men den hyresgäst som vill kan förhandla om hyran direkt med hyresvärden eller bilda en egen förening som förhandlar om hyrorna.
  4. Forsberg gör gällande att hyresförhandlingarna sköts central av huvudkontoret i Stockholm. En enkel koll på Hyresgästföreningens hemsida hade visat att förhandlingarna sker lokalt med lokalt bestämmande.
  5. Forsberg påstår att Sverige har en hyresreglering. Hyresregleringen avskaffades 1971.
  6. Forsberg hävdar att det generellt sett är billigare att hyra en lägenhet av den typ som finns i innerstaden än i förorten. Det är inte sant. En likvärdig lägenhet är generellt sett dyrare i attraktiva lägen än i mindre attraktiva. Skillnaden varierar mellan 15-40 procent.
  9. Forsberg påstår att det inte finns några vinstkrav på allmännyttan. Det är inte sant.

  Och detta är som sagt bara början.

 5. Kan du föresten säga den intresseorganisation som inte är polititserad?

  Det är väl alla? Villaägarana, HSB, och Fastighetsägarna. Om vi håller oss till bostadsbranschen.

 6. 1. Detta hittar jag inte i rapporten. Som jag förstår det så påpekar han på vissa ställen att hyror i innerstad har oskäligt låg hyra i jämförelse med bostadskostnaderna för de med bostadsrätt. Detta påvisar då missförhållanden på grund av bruksvärdessystemet, jämfört med om det vore marknadshyra. Då kan man också anta att de som bor i förort har en oskäligt hög hyra (jmf med det hypotetiska marknadsvärdet). Detsamma gäller förhållandet landsbygd och storstad.

  2. Alla hyresgäster får per automatik betala avgiften. Den som inte vill betala måste ta ett aktivt beslut så att avgiften inte dras automatiskt. Kollektivanslutning kallas det och torde strida mot Europakonventionen. Det borde ju vara tvärt om, att bara om man frivilligt vill betala avgiften så skall man behöva göra det. Tror fler än 15 % i så fall skulle välja att ställa sig utanför.

  3. Hursomhelst är man de facto ett monopol med 85 % tvångsanslutna hyresgäster. Systembolaget är ett monopol de jure men har bara lite drygt 50 % av marknaden. Tänkvärt på många sätt. Och som rapporten redovisar från en remiss från juridiska fakulteten på Lunds Universitet så har systemet ”inslag av offentligrättslig ordning”. Dessutom, principerna om kommunernas hyresnormerande roll, bruksvärde samt kollektiv förhandling påverkar ju hela hyresmarknaden, dvs alla hyresgäster.

  4. Spelar det någon större roll? Nej. Man kan dock konstatera att Hyresgästföreningen konsoliderats och centraliserats jämfört med hur det var förr, då föreningarna var fristående.

  5. Samma sak där. Avskaffad de jure, kvarstår de facto.

  6. Jämfört med det hypotetiska marknadsvärdet.

  9. Nej, några krav på vinst (profit) finns inte [Lag 2002:102, §1]. Man brukar tycka att de skall bära sina egna kostnader, det händer dock inte alltid utan då kan oftast de kommunala skattebetalarna få äran att rycka in. Det är dock inte förbjudet för dem att dela ut vinst, men inte för mycket.

 7. Få av dem som har ”inslag av offentligrättslig ordning”. Möjligtvis Fastighetsägarna, men som jag förstår det vill de inte ha det så.

  Det är främst de korporativa dragen jag är emot. En intresseorganisation där medlemskapet är helt frivilligt och som sysslar med dialog och ger förslag till fastighetsägare om hur man kan förbättra boendemiljö (och är beredd att betala för det) är ju bara bra. Att förstöra ett helt lands hyresmarknad bara för att man drivs av en viss ideologisk övertygelse och därmed förstöra även för dem som inte delar övertygelsen är ju bara dåligt.

 8. Visst driver man vissa ”intressen” (hoppas du inte tillhör dem som tror att det finns vissa kollektiva, objektiva intressen), men störst avtryck gör man ju genom att förstöra hela den svenska hyresmarknaden genom att driva på för bruksvärdet, se till att de kollektiva förhandlingar har så stark ställning och att kommunernas hyresbostäder skall ha en hyresnormerande roll. Då går man ju emot alla de hyresgästers som har ”intresse” av en fungerande hyresmarknad utan långa köer och som är beredda att betala det verkliga priset, dvs det som bygger på marknadsvärdet.

 9. 1. Okej, bruksvärdet är oskäligt för att det inte är maknadshyra och marknadshyra är skäligt för att det inte bruksvärdeshyra.

  2. Men varför inte skriva rätt direkt? Varflrö försvaar fel? Och varför tror du att det skulle strida mot Europakonventionen?

  3. Men varför skriva fel när det finns rätt? Varför hela tiden försvara glidningar som ändrar innebörden??

  4. Klart det spelar roll. Systemet bygger ju på att man ska förhandla utiferån lokala marknaders förutsättningar. Min bild är dessutom att det var mer centraliserat förr.

  5. Det som föreslås av en statlig utredning nu, och som jag naturligtvis inte vet om du är för, är en bokstavlig statlig hyresreglering! Faktiskt ett slags statlig marknadshyra. Märkligt, men sant.

  6. Jag, men nu har vi inte marknadshyra utan bruksvärde och det är det som Forsberg bedömer. Han gör det t ex på sidan 28 och har fattat helt fel. En lägenhet i haparanda ska inte kosta lika mkt som i sthlm och gör det inte heller.

  9. Då är ju ett alternativ att beskriva det så istället för det felaktiga.

 10. ”Att förstöra ett helt lands hyresmarknad bara för att man drivs av en viss ideologisk övertygelse och därmed förstöra även för dem som inte delar övertygelsen är ju bara dåligt.”

  Oj, det var ingen dålig prestation får man säga. Hur ser du apropå det på t ex hyressättningen i Malmö eller Göteborg?

 11. Nu måste jag be dig förklara bruksvärdessystemet riktigt ordentligt med tanke på vilka konsekvenser du kopplar till det. Hur ska det tillämpas enligt dig? Vi kan ta Malmö som exempel.

 12. Jaså, inte det. Det ante mig.

 13. Suck. Bruksvärdesystemet = att anta en varas värde utefter ”objektiva” kriterier = marxism, dvs motsatsen till de marknadsekonomiska grundprinciperna.

  Som om man skulle starta en organisation som heter Bilköparföreningen, där man gick ihop ett antal hundra tusen bilköpare i en kartell och kräver att få förhandla om priset på bilar, utefter bilarnas funktioner och att liknande bilar skulle kosta ungefär lika mycket. Naturligtvis skulle det påverka hela bilmarknaden, oavsett var man köpte sin bil. Det skulle göra det mindre lönsamt att tillverka bilar vilket skulle leda till ett mindre utbud.

  I Europakonventionen stadgas föreningsfrihet. Europadomstolen har i sin praxis tillämpat detta bland annat som skydd för den negativa föreningsfriheten dvs. rätten till skydd för att mot sin vilja tvingas in som medlem i en förening.

  Att det finns klara svagheter i Timbros rapport har du dock övertygat mig om.

 14. Hej!

  Jagvillhabostad.nu är en fristående, oberoende organisation. Vi har en egen politisk plattform, framtagen av vår demokratiskt valda nationella styrgrupp. Ekonomiskt stöd söker vi på samma premisser som alla ungdomsorganisationer och andra ideella organisationer i Sverige.

  Ett allmännyttigt bostadsbestånd är ett viktigt bostadspolitiskt instrument, och de kommunala bostadsbolagen ger medborgarna möjlighet att på demokratisk väg (genom kommunpolitikernas direktiv till bolagen) påverka bostadspolitiken.

  Vad gäller hyressättning gäller det att komma ihåg att bostadskonsumtion skiljer sig en hel del från övrig konsumtion, t ex av matvaror. Man är av många skäl bunden till sin bostad, och har därmed svårare att förändra sin konsumtion i takt med att priset (hyran) förändras. Så länge efterfrågan är större än utbudet, det vill säga så länge det finns en bostadsbrist, kommer hyrorna att höjas – vilket på inget sätt gynnar unga med vanliga inkomster.

  På vår hemsida finns mer information om vad vi tycker (direktlänk: http://www.jagvillhabostad.nu/index.php?sid=1&pid=35&tid=45). Det är tråkigt att du verkar ha missuppfattat oss så, och jag hoppas att du tar dig tid att lära dig mer om hur vi verkligen jobbar och vad vi står för.

  Mvh,
  Elsa Reimerson
  Verksamhetschef jagvillhabostad.nu

 15. ”Suck. Bruksvärdesystemet = att anta en varas värde utefter “objektiva” kriterier = marxism, dvs motsatsen till de marknadsekonomiska grundprinciperna.”

  Tja, om man men objektiva kriterierier menar hyresgästernas allmänna värderingar och standard. Jag ser ju mer bruksvärdesprincipen som ett slags marknadssystem med den avgörande skillnaden att inte hyrorna sticker iväg vid stor brist, än som marxism.

  Men bra att att vi är överens om att Timbro kunde ha läst på lite bättre. Att skarva och ha lite fel hela tiden funkar i en debatt, men inte en rapport.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: