LOst in (s)pace

loser

LO, arbetstagarkartellen som startade det socialdemokratiska partiet

LO, även känt som ”sossarnas väpnade gren”

LO, vars ordförande sitter i socialdemokraternas verkställande utskott

LO, som skänker (vem vet hur många?) miljoner av medlemmarnas pengar till socialdemokraterna

Blir lite putta, då de inte kan få regeringen med på att sitta ned i enskila överläggningar (inom maffiaslang en så kallad ”sitt down”).

Här följer lite gratis omvärldsanalys och PR-tips till LO.

Tror problemet ligger i ert inkonsekventa sätt att kommunicera med de icke-socialistiska partierna. Det vill säga, först målar ni i princip ut dem som fiender till allt gott i världen, sedan förväntar ni er audiens som om de vore er fulla rättighet, trots att ni främst agerar som socialdemokratiskt utskott och inte som en intresseorganisation bland andra.

Socialdemokraterna har numer tappat sin makt som ”det statsbärande partiet”, ni måste därför bredda er. Ni kan inte (som ni märker) förlita er på enbart ett parti, därför bör ni övergå till en strikt intresseorganisation utan partifärg. Det skulle säkerligen leda till både ökad respekt och att ni blir lyssnade på.

Se även SvD:s Ledarblogg

Annonser

Lästips till Riksbankens direktion

stefan-ingves
Höken har landat.

Riksbanken verkar ju, med tanke på den senaste räntesänkningen, helt gå i FED:s ledband. Det vill säga, de verkar ha anammat samma bekymmer som den amerikanska centralbanken över den ekonomiska aktiviteten i stort, därmed har man övergivit det ack så viktiga inflationsmålet (som är ett slags mycket skralt alternativ till guldmyntfot).

Det politiska trycket (från alla håll) blev för stort.

Och till skillnad från den Europeiska Centralbanken tar Riksbanken heller ingen större hänsyn till penningmängden när framtida risker för inflation beräknas.

En alldeles färsk avhandling i nationalekonomi från Lunds universitet, Wavelet Analysis of Economic Time Series, av Fredrik NG Andersson, visar dock med en monetär analys av ekonomin att det underliggande inflationstrycket är ganska högt just nu.

Det finns ett stabilt samband mellan penningmängdstillväxt och inflation på lång sikt, även för låginflationsländer. Eftersom penningmängden har vuxit snabbt under de senaste åren finns det en poäng för Riksbanken att vara försiktig med sina räntesänkningar. Det finns annars en risk att Riksbanken kan hamna i en svår situation i framtiden

skriver Andersson i ett pressmeddelande (som verkar ha gått samtliga medier förbi).

Det är därför inte helt säkert att den senaste stora räntesänkningen hjälper Riksbanken att uppnå sitt inflationsmål i framtiden, utan det kan vara precis tvärtom.

Fega Hamas använder civila sköldar

Denna bild från Associated Press visar hur terroristerna i Hamas bryter mot internationella rätt och konventioner för krigföring genom att skjuta raketer ifrån civila bostadsområden.

hamas-rockets-gaza

Nu är det bara att invänta starka reaktioner och fördömanden från FN, Röda Korset, Expressens Ledarsida och Amnesty International, eller?

Se även AB, SdS, HD, DN, SvD

Precisionsbomning slog ut terrorstruktur

Så gick då mellanösterns enda demokrati Israel igår till försvar genom att slå mot den islamistiska terrorstrukturen i Gaza.

Detta efter att under en lång tid av så kallad ”vapenvila” från den Iran-stödda terrorgruppen Hamas, kännetecknad som missil och raketangrepp (drygt 250 stycken sedan i somras) gentemot civilbefolkningen i södra Israel.

Till skillnad från terrorismen så slår dock inte demokratins självförsvar blint utan bygger på månader av underrättelser för att hitta de nästen varifrån den islamistiska terrorn har utgått.

Tyvärr tillämpar Hamas den cyniska principen om att förlägga sina anläggningar så nära civila som möjligt. Man är alltså beredd att offra civila, först som levande sköldar, sedan som PR-verktyg. Terrorgruppen hävdar att 15 civila dog (vilket i så fall naturligtvis är olyckligt, men ansvaret faller helt på Hamas).

I så stor mån som möjligt var försvarsattacken riktad emot Hamas högkvarter, träningsläger och vapenförråd. Se IDF:s bilder nedan (ni lär inte se dem i svenska medier):

hamas-i-gaza-4
hamas-i-gaza-3
hamas-i-gaza-2
hamas-i-gaza-1

DN, SvD, SdS, AB, FiM, Marknadsliberalen

Julkalender – 24 December

francis_bacon

A little philosophy inclineth man’s mind to atheism, but depth in philosophy bringeth men’s minds about to religion.

Francis Bacon

Önskar med detta en God Jul!
Återkommer med bloggandet efter nyår.

Julkalender – 23 December

von-mises

The dilemma is not between automatic forces and planned action. It is between the democratic process of the market, in which every individual has his share, and the exclusive rule of a dictatorial body.

Ludwig Von Misses påpekar något viktigt. Det är i utrymmet för den egna fria viljan som marknadsekonomin visar sin moraliska överlägsenhet. När vänsterdebattörer med darrande stämma pratar om den hemska och okontrolerbara ”marknaden” så är det den enskildes fria vilja som skrämer dem.

Svenska banker och Lettland i en rävsax

Bloggen A Fist Ful of Euros har skrivit ett långt långt inlägg på engelska om varför Lettland borde släppa sin valuta fri. Här följer min tolkning och vidare funderingar.

Grovt sett kan man säga att Lettland, i nuvarande läge, går antingen åt ett eller ett annat håll.

Scenario 1: Med hjälp av ”stimulansen” i form av lån från IMF, EU och de nordiska länderna samt ett stålbad av ofattbara mått, lyckas man klara sig hjälpligt vad gäller statsfinanserna och den negativa trenden kan kanske börja vända om cirka tre år. Enorm arbetslöshet, gråt och tandagnisslan fram till dess.

Scenario 2: Man misslyckas. Tvingas trots allt släppa sin peg emot euron. Valutan rasar minst 20 %. Eftersom lånen ur utestående i euro så orsakas gigantiska kreditförluster för Swedbank och SEB. Detta kan, om det vill sig riktigt illa, leda till en statsfinansiell kris i Sverige.

Frågan man kan ställa sig, eftersom stålbadet i scenario 1 innebär frysta löner och transfereringar samt enorma nedskärningar i offentlig sektor, vad är det som säger att detta inte kommer att leda till stora kreditförluster för bankerna? Vad är det som säger att Lettland inte snart tvingas inse det som vi i Sverige fick inse på 90-talet, det vill säga att ett valutaförsvar till sist blir lönlöst.

Det finns två tänkbara alternativa lösningar, varav endast den ena egentligen är verkningsfull.

Att gå över till euron helt är ju inte ett verkningsfullt alternativ. Här finns inte samma fördel som för Sverige, dvs att få tillgång till större valutalikviditet. Det är ju inte brist på kredit som är det största problemet i nuläget och hur som helst så är ju bankerna svenska, så en Lettisk övergång till euron skulle ju inte innebära någon förändring. I stort sett är det bara en variant av utgångsläget.

Det enda verkningsfulla (och i mitt tycke rätta) alternativet, är att Sverige och våra banker tar ett större ansvar. Istället för att riskera att det smäller senare i Lettland och i värsta fall även här, bör man redan nu ställa in sig på att släppa den Lettiska valutan fri. Bankerna får släppa på sin prestige och förbereda sig på stora förluster samtidigt som det statsfinansiella komplexet får försöka göra vad man kan genom garantiprogram etc.

Som jag förstår det har dock Lettlands politiker investerat väldigt mycket prestige i valutans peggning mot euron.

Hursomhelst, det ser inte roligt ut.