Dagens citat: mer substans än tomtar och troll

A serious case could be made for a deistic God.

Den ateistiska rörelsens ärkeapostel Richard Dawkins ruckar lite på sin ‘fundamentalism’ och erkänner att förnuft och vetenskap faktiskt kan vara förutsättningslös.

Via Melanie Phillips hos The Spectator.

Annonser

Politiska kommisarier på Lunds universitet

Ett kollektivistiskt perspektiv skall härmed bli allenarådande på Lunds universitet.

Kurslitteratur skall granskas. Föreläsare och deras undervisning skall övervakas för att tillse att man håller sig till den rätta läran. Undervisare skall även genomgå självkritik i form av blankettifyllning.

Kurser och institutioner skall få en överrock i form av ett kontrollorgan. Varje institution skall hålla sig med två politiska kommissarier.

Sovjet 1928? Tyskland 1934? Iran 1979? Afghanistan 1996? Nej, Sverige 2008.

Det handlar alltså om att genusvetenskapen under ledning av Tiina Rosenberg omvandlats till en politbyrå på universitetet. Detta genom att hitta på något som kallas ”genuscertifiering”.

Mycket skrämmande. Frihet och tolerans underordnas politiska diktat och detaljreglering. På ett universitet!

Nej, nu måste Lunds universitet dra i nödbromsen. De riskerar inte bara sitt eget anseende som bildningsinstitution, de riskerar anseendet hos all högre utbildning i hela landet. Ett av landets främsta universitet framstår som en blandning av Gulag och en tomteverkstad! Lägg ner det här tramset!

Om inte, har jag några alternativa förslag:

  • All undervisning måste ta hänsyn till det viktiga klassperspektivet. Hela universitetet skall klasscertifieras. Endast böcker av Marx och Lenin är tillåtna.
  • Rascertifiering. Varje institution skall ha två kommisarier som ser till att rasideologiska principer genomsyrar kurser och utbildning.
  • Den gudomliga viljan överordnas all undervisning. Föreläsningar består av tolkningar av respektive ämne utifrån Koranen och Mohammeds Sunna, för övrigt den enda tillåtna litteraturen. Vi kan kalla det för sharia-certifiering.

Andra, lite mer akademiska, alternativ:

  • Förvaltningspolitisk-certifiering
  • Neoklassisk nationalekonomi-certifiering
  • Kostnads/intäktsanalys-certifiering
  • Strukturfunktionalism-certifiering
  • Lexikologi-certifiering

Varsågod Lunds universitet, vraka och välj.

Se Sydsvenskan, Axess, Expressen och Antifeministiskt initiativ

Spontan ordning eller stabilt kaos?

Nicklas Storåkers skriver idag vettigt på DN Debatt om den så kallat borgerliga arrogansregeringens stabilitetsplan med tilhörande stabilitetsfond.

Lagförslaget om en stabilitetsfond uppbyggd av avgifter från bankerna kan bli en perfekt grogrund för nästa finansbubbla. Inte ett enda ord sägs om hur vi ska undvika finanskriser i framtiden.

Det föreslagna systemet kommer inte att hämma spekulativa banker, medan försiktiga banker får betala notan.

Lagförslaget har tillkommit i panik.

Redan idag finns den så kallade statliga insättningsgarantin. […] Insättningsgarantin är förvisso bra och tydlig för spararna. Men den har också inneburit att banker som tagit större risker kunnat göra det på sina konkurrenters bekostnad

Grundprincipen måste vara att bankerna – inte en statlig superfond – ansvarar för riskerna i sin verksamhet.

Japp, det verkar som att den absolut säkraste affärsidéen de kommande åren är att öppna bank, ju mer spekulativ desto bättre. Ta stora risker och sprid ut dina produkter så mycket du kan. Staten agerar därefter målvakt och notan skickas till andra banker samt skattebetalarna.

Särskilt dem som håller på med multi-level-marketing, nigeriabrev eller skalbolagsaffärer bör tänka till. Här finns ju ett ännu enklare sätt att tjäna pengar genom att ta genvägar och inte låta samvetet bestämma.

Fantastiskt, verkligen fantastiskt.

Tvång, nej tack

Bra att värnplikten verkar vara på väg ut. Den bygger på ett odemokratiskt tänkande, att medborgarna är statens egendom, inte tvärt om.

Att den enskilda individen har någon slags plikt att dö för sitt land, det angränsar till fascism.

Det är ovärdigt en demokrati att tvinga människor att underkasta sig en krigsorganisation, eller civil tjänst för den delen.

Sverige borde avskaffa värnplikt både vid freds- som krigstid och inrätta en professionell försvarsmakt. Det vill säga en som bygger på frivillighet.

Själv gjorde jag lumpen vid Livregementets husarer på K3, Karlsborg. Det var stundtals givande och stundtals mindre kul. Hursomhelst bör värnplikten avskaffas, helt.

Se SvD, DN, Expressen

Lagen väster om Stureplan

Svindlaren Carnegie sitter åtalad. Genom enormt risktagande, utan att be om tillräckliga säkerheter, riskerar han att få sitt tillstånd indraget att bedriva bank. Redan nu har han tappat allt förtroende i staden, har en likviditetskris och hans aktie kollapsar.

Kapitalismens lagar är tydliga, vittnen i form av kunder och leverantörer har sagt sitt, marknadsaktörerna i juryn har bestämt sig och domslutet är uppenbart: ”plocka ned skylten”.

Vad händer då? Jo, stadens sheriff, Riksbanken, kliver in i salen. Med myndig stämma säger han: ”nej, denna bank är så gammal och fin, visst är den vanskött och så men innerst inne så tror jag på Carnegie, jag har därför plockat ut fem miljarder ur stadens kassa för att hjälpa honom på traven, går han ändå i konkurs så kan vi sälja hans möbler för kanske halva beloppet”.

Ingen i staden vill trots det göra affärer med Carnegie. Ingen litar ju på honom. Och tänk om han blir av med sitt tillstånd? Då duger ju aktierna bara till att elda med. Så ingen köper hans aktier.

Carnegie är lättad, han går till saloonen Spy Bar och beställer in en magnumflaska champagne. Så fort den här krisen är över, tänker han, så ska jag satsa på holländska tulpaner.

Själv undrar man ju, vad hände förresten med tjära och fjädrar?

Se VA, Affärsvärlden, E24, SvD, DI, DN, Sydsvenskan, Aftonblaskan

Chavez, nu också åklagare och domare

Reuters skriver om att många i Venezuela är oroade över brottsligheten, inflationen och den dåliga offentliga sektorn. Chavez har därför sett till att kampanja intensivt för sina kandidater i de regionala valen.

Människorättsorganisationer varnar för att Chavez, efter nära ett decenium vid makten, har blivit allt mer intolerant mot kritiker och har åtskilligt utökat sin makt över statliga institutioner, exempelvis rättsliga instanser.

Nu, en månad innan borgmästarvalet i Maracabio, där hans främsta rival ställer upp, passar han på att säga om denne att ”Jag skall resolut se till att Manuel Rosales hamnar bakom galler”.

Chavez bryr sig dock inte om att presentera några bevis för sina anklagelser om att Rosales är en maffialedare, att han planerar att mörda Chavez eller att han olagligt tagit över boskapsrancher.

Enda förklaringen som Clownen från Carracas ger är att ”ett svin som han måste sitta fängslad”.

Socialistisk rättvisa, skulle man kunna säga.

OBS! Staten vill detaljreglera semantik

Inga kompromisser med KD i äktenskapsfrågan rapporteras det. Oppositionen lutar sig tillbaka förnöjt.

Det finns egentligen bara en godtagbar lösning och det är att avskaffa kyrkornas vigselrätt och ersätta det med en helt civilrättslig lagstiftning. Sen får folk kalla sitt juridiska avtal partnerskap, äktenskap eller kärlekslöfte. Staten skall inte tillåtas bestämma något som är en angelägenhet mellan två människor, eller två människor, deras tro och religiösa samfund.

På så sätt särskiljer man den juridiska biten, och de berörda människornas sociala, kulturella och religiösa önskemål. Var och en sin egen herre, frihet maximerad.

Borgerliga riksdagsledamöter bör fundera på vad som är mest rimligt: att köra över enskilda människor och låta det vara en uppgift för staten att definiera ord och traditioner, eller lämna över ansvaret på civilsamhället och den enskilde individen.

Se även: Småländska spörsmål, Heimdalbloggen